Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

rimnam radio

Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week15
mod_vvisit_counterLast week71
mod_vvisit_counterThis month74
mod_vvisit_counterLast month362
mod_vvisit_counterAll days21374

We have: 1 guests online
Your IP: 50.17.5.36
 , 
Today: ก.พ. 07, 2016

who 's Online?

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)

"ครูสอนดี" ของโรงเีรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูดวงเนตร เกยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน ไปประกวดในโครงการ "ครูสอนดี" ในระดับตำบลบ้านหนุน

 

ผลงานทางวิชาการ

หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด นิทานพื้นบ้านแห่งลุ่มน้ำยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ของนางพจนีย์  สิงห์เสวก

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

                 เป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และสร้างความพึงพอใจตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง

 

 

พันธกิจของโรงเรียน

 

          1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนรัก

          2. จัดกิจกรรมทีหลากหลายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีแก่นักเรียน

          3. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและองค์กรต่าง ๆ ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

          1. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน   รักการเล่นกีฬา   รู้ถึงภัยของสิ่งเสพย์ติด

            2. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม   จริยธรรม   และคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม

            3. ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง